Hallinto ja jäsenasiat


Hallitus


Yhdistyksen asioista päättää hallitus, joka valitaan syyskokouksessa.


Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista ja kaksi (2) varajäsentä


Hallitus valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, erovuorossa on aina puolet hallituksen jäsenistä.


Syyskokouksessa valitaan lisäksi jäsenet eri jaostoihin.


Yhdistyksen viralliset nimenkirjoittajat ovat puheenjohtaja, taloudenhoitaja ja sihteeri - aina kaksi yhdessä.


Jäsenasiat


Yhdistyksen jäseneksi voi päästä hallituksen  hyväksymänä jokainen Stora Enson ja sen tytäryhtiöiden palveluksessa ollut eläkettä nauttiva henkilö avio- tai avopuolisoineen, sekä näiden täysi-ikäiset lapset.


Myös nämä  ehdot täyttävä työttömyyseläkettä odottava henkilö voidaan hyväksyä jäseneksi.


Jäsenyhdyshenkilö: Marja Hasunen

Puh. 040 769 1196

marja.hasunen@outlook.com