Matkoja


Tästä voit ladata matkaohjeen yhdistyksen järjestämillä matkoilla.

*******

MATKAOHJE


YHDISTYKSEN JÄRJESTÄMÄT MATKAT

 

Ennakkomaksut ja ilmoittautuminen

 

Yhdistyksen järjestämillä matkoilla peritään ennakkomaksua yli 200 € matkoilta. Matkoille ilmoittaudutaan sitoutuvasti.

 

Matkavakuutus

 

Matkoille osallistuville suositellaan riittävän kattavan, peruutusturvan sisältävän oman matkavakuutuksen ottamista. Yhdistyksellä ei ole yhteistä matkavakuutusta.

Matkan peruutukset ja henkilömuutokset

 

Korvaava henkilö:


Jos matka joudutaan perumaan, ja matkan perumaan joutunut saa tilalle korvaava henkilön, ei perumaan joutuneelta peritä mitään ylimääräisiä maksuja. Matkan perunut henkilö ja matkalle lähtijä sopivat keskenään maksujärjestelyt.

 

Matkan perunut henkilö on velvollinen ilmoittamaan matkan vetäjälle henkilömuutoksesta.

 

Ei korvaavaa henkilöä:


Jos matka joudutaan perumaan, eikä matkan perumaan joutunut saa tilalle korvaavaa henkilöä, voidaan maksettua hintaa periä takaisin oman matkavakuutuksen kautta. Lääkärintodistus vaaditaan.

 

Matkavakuutuksien peruutussäännöt yleensä.

Matka on oikeus peruuttaa ja saada takaisin maksettu hinta, jos matkalle lähtijä tai hänelle läheinen henkilö äkillisesti sairastuu vakavasti, joutuu onnettomuuteen tai kuolee.

 

Ennen matkan alkua on matkan vetäjällä oltava oikea tieto matkalla mukana olevista henkilöistä.

 

MATKATOIMISTON JÄRJESTÄMÄT MATKAT

 

Matkatoimistojen järjestämillä matkoilla toimitaan matkojen toimisto-, ennakko- ja peruutusmaksujen osalta matkanjärjestäjän kulloinkin voimassa olevien hinnastojen mukaisesti.

 

 

Hyväksytty hallituksen kokouksessa 09.08.2022