Matkailujaosto 2023


Vuonna 2023 matkailujaostoon kuuluu ainostaan jaoston vetäjä Eija Tuominen,

puh. 040 866 9713.


Matkailujaoston tehtävänä on järjestää erilaisia matkoja ja retkiä jäsenistön virkistykseksi.


Matkoista saat tarkempia tietoja kerhoissa, yhdistyksen nettisivujen Matkoja -sivulta sekä Uutisvuoksen järjestöpalstan ilmoituksista.